OINARRIAK
Partaideak: Nahi duten argazkizale guztiek.
Eguna: 2012ko Maiatzaren 6an. Goizeko 10:30etatik 17:00etara.
Izen-ematea:
Bazkideak eta Sondikako Gazte Txartela 6.00 €.
Besteak 9.00 €.
Ordainketa:
BBKko edozein kutxatan sartu kuota (zenbaki korrontea 38-3006143-1); edo Rallyaren irtenaldian bertan.
Irteera:
Sondikako Udal Artebe Polikiroldegitik. Partaide bakoitzak haraneko mapa, gaiak eta egin beharreko kontrolak jasoko ditu irteeran.
Sariak:
1º Bilduma hoberena 250.00 €.
2º Argazki hoberena 150.00 €.
3º Originalena 150.00 €.
Sari banaketa 2012ko maiatzaren 27an goizeko 11:30etan izango da, Sondikako Kultur Exean.
Memoria txartela hutzik egon behar da Rallyaren momentuan eta kamarak egun eta ordu zehaztuekin.
Parte hartzaileek, argazkiak antolakuntzako ordenagailura pasatzeko behar dena ekarri beharko du (konexio kablea e.a.).
Antolakuntzak informatika programa baten bitartez egiaztatuko ditu argazkiak Rallyaren egun eta ordutegian eginak izan direla.
Argazkien edozein aldaketa edo arauak ez betetzeak baliogabetuko du partaidea.
*Garrantzizko oharra:
Rallye honetarako izen-ematea eta parte hartzeak oinarri guztien onarpena du ondoriontzat.
Pertsona bakoitzak sari bat besterik ez du hartuko.
Antolakuntza, materialak alferrikaldu edo desagertuko balira, ez da honen erantzule izango.
BASES
Concursantes: Todos los aficionados a la fotografía que lo deseen.
Día: 6 de Mayo de 2012 de 10:30 a 17:00 horas
Inscripción:
Socios y Sondikako Gazte Txartela 6.00 €.
Resto 9.00 €.
Pago cuota:
En cualquier sucursal de la BBK (cuenta Nº 38-3006143-1) o pagar en el momento de la salida.
Lugar de la salida:
Polideportivo Artebe (Piscinas). Cada participante recibirá un mapa del valle, los temas y controles a cumplir.
Premios:
Mejor colección 250.00 €.
Mejor Fotografía 150.00 €.
Más Original 150.00 €.
La entrega de premios se realizara el día 27 de Mayo del 2012 a las 11:30 h, en la Kultur Etxea de Sondika.
La tarjeta de memoria tiene que estar vacía en el momento del Rallye y la cámara con la fecha y hora correctamente ajustada.
La organización mediante un programa de rastreo verificará que las fotografías hayan sido tomadas en la fecha y horario del Rallye.
Cada concursante deberá facilitar el cable de conexión y/o cualquier dispositivo necesario para volcar las fotografías en el ordenador de la organización.
Cualquier modificación de las imágenes o incumplimiento de las normas supondrá la descalificación.
*Nota importante:
Una sola persona no podrá recibir más de un premio.
La inscripción y participación en este Rallye supone la aceptación de estas bases en su totalidad.
La Organización no se hace responsable de averías, robos o pérdidas que pudieran ocurrir durante la celebración del Rallye.